Iskače osigurač od bojlera

Iskakanje osigurača od bojlera je čest kućni kvar koji se desi u većini domaćinstava pre ili kasnije.
Iskakanje osigurača znači da postoji kratak spoj.
Samo iskakanje osigurača je dobra stvar jer osigurač štiti i vas i instalacije. Iskakanje je posledica, a uzrok treba tražiti.

Razloge iskakanja osigurača od bojlera možemo podeliti u dve grupe:
– kvar na elektroinstalaciji do bojlera
– kvar u samom bojleru

 

Kvar na elektroinstalaciji do bojlera

 

Prvo je potrebno proveriti da li je osigurač na koji je povezan bojler povezan još neki potrošač? I da li je sam osigurač odgovarajuće snage za bojler?
Ukoliko je na osigurač povezan još neki potrošač, sem bojlera, može se dogoditi da je on neispravan ili da zajedno povuku jačinu struje koja prelazi jačinu osigurača i on prekida strujni kolo.
U tom slučaju je potrebno isključiti dodatni potrošač i ponovo isprobati bojler.
Čest slučaj kod iskakanja osigurača jer i neispravnost samog osigurača. U slučaju neispravnosti osigurač je potrebno zameniti.
Posle otklanjanja sumnje sa osigurača prelazi se na proveru elektroinstalacije tj. samog voda. Provera se vrsi pomoću unimera i merenja otpornosti.
Provera električnog voda uključuje i proveru prekidača na koji je povezan bojler. Cesto dolazi do pregrevanja prekidača jer prekidač nije adekvatan za bojler.
Ukoliko smo sve proverili i utvrdili ispravnost elektroinstalacija do bojlera prelazimo na sam bojler.

 

Kvar u samom bojleru

 

Prvo je potrebno zavrnuti ventil za vodu. Trebalo bi da je moguće zavrnuti ventil bojlera ili glavni ventil na vertikali. Isključiti struju na osiguraču bojlera.
Po skidanju poklopca potrebno je pregledati žice i papučice i proveriti da li su negde izgorele.
Zatim je potrebno pregledati da li negde ima vode ili kondenzacije, ili tragova curenja na dihtung gumicama ili samom kazanu bojlera.
Najčešći razlog iskakanja osigurača od bojlera je neispravnost grejača. Unimerom zatim proveriti otpornost na kontaktima grejača i proboj grejača prema masi.
Ukoliko je grejač neispravan potrebno ga je zameniti odgovarujućim kao i dihtung gumice. Pre zamene grejača kazan obavezno očistiti od naslaga kamenca.
Uzrok iskakanja osigurača moze biti i neispravnost termostata. U kucnim bojlerima postoje dva termostata: radni i sigurnosni termostat.
Ukoliko se utvrdi da je jedan od termostata neispravan predlažemo vam da zamenite oba radi sigurnosti.

Prilikom iskakanja osigurača bojlera postoji velika opasnost od strujnog udara, poželjno bi bilo pozvati kvalifikovano lice.

 

 

Možete nas kontaktirati na email:

kontakt@majstor.info

ili

telefonom na:

061 22 11 700

www.sitnepopravke.com

You may also like...