Zamena bojlera

Zamena bojlera je veliki deo naseg posla. Zamena bojlera se vrši najčešće zbog neispravnosti starog tj. zbog curenja kazana i neisplativosti popravke. U ređim slučajevima se zamena vrši zbog estetskih razloga, renoviranja kupatila, nedovoljnog kapaciteta, …

Ukoliko vam je potrebna montaža i demontaža bojlera vaše je samo da izaberete marku i tip bojlera a mi dovozimo bojler na vasu adresu u Novom Sadu. I vrsimo demontažu i montažu.
Za svaki bojler kupljen preko nas dobijate overenu garancilju, i fiskalni račun.

Zamena bojlera znači da je potrebna demontaža i montaža bojlera.

 

Demontaža bojlera

Demontaža bojlera podrazumeva prvo obavezno isključivanje napajanje, zavrtanje ventila i zatvaranje dotoka vode, i praznjenja vode iz samog bojlera. Kada je bojler raskačen sa električne i vodovodne mreže, i ispražnjen od vode tada se on skida sa nosača. Sami bojleri znaju biti teški pa treba biti oprezan sa skidanjem da ne bi pao ili izlomio pločice.
I time smo oslobodili mesto za postavljanje novog.

 

Demontaza bojlera

Demontaža bojlera

 

Montaža bojlera

Bojleri se učvršćuju na zid pomoću nosaca na 2 ili 4 srafa M8. Tanke i slabe zidove potrebno je ojačati pre montaže bojlera. Postoje standardni nosači bojlera ali sa pojavom sve većeg broja proizvođača povećao i broj tipova nosača, pa je sve česće potrebno ponovo izbušiti rupe za nosač bojlera. Prilikom bušenja rupa budite pažljivi da ne bi došlo do pucanja pločica, kao i do oštećenja cevi ili kablova u zidu.
Prilikom priključenja bojlera na vodovodnu mrežu treba imati u vidu da je dovod hladne vode na bojler obeležen plavom rozetnom, a odvod tople vode crvenom rozetnom. Na cev za hladnu vodu obavezno mora biti montiran sigurosni ventil, koji je baždaren na 8 bara. I koji se menja prilikom svake zamene bojlera. Između sigurnosnog ventila i bojlera ne sme se montirati nepovratni ventil jer bi se tada onemogućilo delovanje sigurnosnog ventila. Prilikom zamene bojlera i sigurnosnog ventila obavezno je zamenuti i brinox creva. Bilo bi neodgovorno zamenuti bojler a ostaviti stara brinox creva i time rizikovati curenje vode i poplavu.
Pre priključenja bojlera na električnu mrežu treba ga napuniti vodom. Pri punjenju otvoriti slavinu za toplu vodu. Bojler je pun kada na slavinu potekne voda.
Bojler se priključuje na električnu mrežu prema važećim standardima za električne instalacije. Bojler ne poseduje uređaj kojim bi se trajno mogao isključiti iz električne mreže. Element za razdvajanje svih polova od napojne mreže treba da je ugrađen u električnoj instalaciji u skladu sa nacionalnim instalacionim propisima. Takva sredstva za rastavljanje moraju se nalaziti u električnoj instalaciji. Poželjno je da bojler ima svoj osigurač i instaliranu FID sklopku.
Posle uključenja na vodovodnu i električnu mrežu, bojler je spreman za upotrebu.

 

Ako se bojler neće duže vremena koristiti, preporuka je da se isključi iz električne mreže. Ako postoji opasnost od smrzavanja vode u njemu, potrebno je isprazniti ga.

 

Imajte u vidu da nestručna montaža može dovesti do nesreca pa čak i onih sa smrtnim ishodom, zato ako vam je potrebna bilo kakva pomoć ili savet slobodno nas kontaktirajte.

 

 

Možete nas kontaktirati na email:

kontakt@majstor.info

ili

telefonom na:

061 22 11 700

www.sitnepopravke.com

You may also like...